عکس/ آخرین دربی قرن

مشرق نیوز :

https://dailybulletin.ir/17/03/2022/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%82%d8%b1%d9%86/