ناکامی کیانوش رستمی در هفته دوم لیگ برتر وزنه برداری

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه پیکارهای لیگ برتر وزنه برداری و در هفته دوم این مسابقات دو تیم ذوب‌آهن اصفهان با هدایت علی جباری و فولادین ذوب آمل با سرمربیگری بهداد سلیمی رقابت نزدیکی را برای کسب عنوان قهرمانی دارند.

در یکی از مهمترین مسابقات امروز رضا دهدار از ذوب آهن، کیانوش رستمی از ملی حفاری و ایوب موسوی از فولادین ذوب آمل در دسته ۹۶ کیلوگرم با هم رقابت داشتند که در پایان دهدار توانست عنوان نخست این وزن را به دست آورد. کیانوش رستمی هفته اول لیگ برتر وزنه برداری هم دوم شد.

نتایج لیگ تا پایان پیکارهای دسته ۹۶ کیلوگرم به شرح زیر است:

دسته ۵۵ کیلوگرم

۱- حسن گل پرور، ذوب آهن با رکورد ۱۰۱ یک ضرب، ۱۲۲ دوضرب و مجموع ۲۲۳ کیلوگرم

۲- پیمان دهقانی، فولادین ذوب آمل با رکورد ۹۰ یک ضرب، ۱۲۷ دوضرب و مجموع ۲۱۷ کیلوگرم

۳- محمد اصغرنژاد، ذوب آهن با رکورد ۱۰۳ یک ضرب، ۱۱۳ دوضرب و مجموع ۲۱۶ کیلوگرم

دسته ۶۱ کیلوگرم

۱- مجید عسکری، فولادین ذوب آمل با رکورد ۱۲۱ یک ضرب، ۱۵۱ دوضرب و مجموع ۲۷۲ کیلوگرم

۲- مهدی امیری، عقاب با رکورد ۱۰۵ یک ضرب، ۱۲۲ دوضرب و مجموع ۲۲۷ کیلوگرم

۳- حسین رستمی، نیروی زمینی با رکورد ۱۰۱ یک ضرب، ۱۲۵ دوضرب و مجموع ۲۲۶ کیلوگرم

دسته ۶۷ کیلوگرم

۱- جابر بهروزی، فولادین ذوب آمل با رکورد ۱۳۴ یک ضرب، ۱۶۳ دوضرب و مجموع ۲۹۷ کیلوگرم

۲- حافظ قشقایی، ذوب آهن با رکورد ۱۲۴ یک ضرب، ۱۶۴ دوضرب و مجموع ۲۸۸ کیلوگرم

۳- حسین نجفی، ملی حفاریبا رکورد ۱۳۳ یک ضرب، ۱۵۰ دوضرب و مجموع ۲۸۳ کیلوگرم

دسته ۷۳ کیلوگرم

۱- رضا قاسمی، ذوب آهن با رکورد ۱۴۰ یک ضرب، ۱۶۴ دوضرب و مجموع ۳۰۴ کیلوگرم

۲- میثم زارعی، ملی حفاری با رکورد ۱۳۴ یک ضرب، ۱۶۴ دوضرب و مجموع ۲۹۸ کیلوگرم

۳- پوریا اکبری، عقاب با رکورد ۱۳۶ یک ضرب، ۱۵۰ دوضرب و مجموع ۲۸۶ کیلوگرم

دسته ۸۱ کیلوگرم

۱- مصطفی جوادی از فولادین ذوب آمل با رکورد ۱۵۲ یک ضرب، ۱۷۹ دوضرب و مجموع ۳۳۱ کیلوگرم

۲- علیرضا کاردانیان از عقاب با رکورد ۱۵۱ یک ضرب، ۱۶۳ دوضرب و مجموع ۳۱۴ کیلوگرم

۳- محمد هادی پور حسینی از ملی حفاری با ۱۵۰ رکورد یک ضرب، ۱۶۳ دوضرب و مجموع ۳۱۳ کیلوگرم

دسته ۸۹ کیلوگرم

۱- مسعود چترایی از ذوب آهن با رکورد ۱۶۰ یک ضرب، ۱۹۵ دوضرب و مجموع ۳۵۵ کیلوگرم

۲- مهدی پاپی از ملی حفاری با رکورد ۱۴۷ یک ضرب، ۱۹۴ دوضرب و مجموع ۳۴۱ کیلوگرم

۳- محمد مهدی حیاتی از عقاب با رکورد ۱۵۱ یک ضرب، ۱۷۶ دوضرب و مجموع ۳۲۷ کیلوگرم

دسته ۹۶ کیلوگرم

۱- رضا دهدار از ذوب آهن با رکورد ۱۶۶ یک ضرب، ۱۹۸ دوضرب و مجموع ۳۶۴ کیلوگرم

۲- کیانوش رستمی از ملی حفاری با رکورد ۱۶۱ یک ضرب، ۱۹۰ دوضرب و مجموع ۳۵۱ کیلوگرم

۳- ایوب موسوی از فولادین ذوب آمل با رکورد ۱۵۷ یک ضرب، ۱۸۱ دوضرب و مجموع ۳۳۸ کیلوگرم

ناکامی کیانوش رستمی در هفته دوم لیگ برتر وزنه برداری