احکام قضایی بدون وقفه لازم الاجرا است

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سایت سازمان لیگ فوتبال، احمدرضا براتی در خصوص زمان اجرای احکام صادره از سوی کمیته انضباطی گفت: بر اساس بند ۴ ماده ۱۱۲ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، آرا و تصمیمات بلافاصله بعد از ابلاغ، اجرا می‌شوند و مطابق بند ۴ ماده ۱۰۳ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم یا توقف اجرای آن نخواهد شد. (مگر در مورد احکام مالی)

عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه این موضوع در مقررات فیفا نیز تصریح شده است ادامه داد: فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) نیز در مواد ۴۷ و بند ۸ ماده ۵۱ و بند ۱ ماده ۶۱ مقررات انضباطی فیفا تاکید نموده است که آرای صادره بلافاصله بعد از ابلاغ اجرا می‌شوند و تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم نیست. (مگر در مورد احکام مالی)

رئیس سابق کمیته تدوین و تطبیق مقررات اضافه کرد: رویه ارکان قضائی فدراسیون فوتبال در گذشته نیز همواره همین گونه بوده و اتفاقا اقدامی است که دقیقا منطبق با مقررات ملی و بین‌المللی فوتبال و رویه قضائی حاکم بر آن است.

احکام قضایی بدون وقفه لازم الاجرا است