انتشار کتاب موزه ملی ایران

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا از روابط عمومی موزه ملی ایران، کتاب ‌مروری بر هزاران سال فرهنگ و تمدن ایران زمین به روایت آثار موزه ملی ایران آثاری از دوره پارینه سنگی تا پایان دوره قاجار به روایت ‌آثار موزه ملی ایران را معرفی می‌کند.

این کتاب توسط گروهی از باستان‌شناسان صاحب پژوهش در دوره‌های تخصصی به رشته تحریر درآمد ه و کتاب‌ راهنمای مفید برای پژوهشگران، گردشگران، بازدیدکنندگان و علاقمندان فرهنگ و هنر ایران به شمار می‌آید.

کتاب موزه ملی ایران پیشتر به زبان‌های انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و ژاپنی منتشر شده بود.

علاقه‌مندان می توانند از طریق مراجعه به فروشگاه انتشارات و تولیدات فرهنگی موزه ملی ایران کتاب ‌«مروری بر هزاران سال فرهنگ و تمدن ایران زمین به روایت آثار موزه ملی ایران» را تهیه کنند.

https://dailybulletin.ir/19/03/2022/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/