مراسم غبارروبی مزار هنرمندان پیشکسوت برگزار شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا، بهروز کریمی، عشرت سیروس،  ناصر انصاری، حسین پرستار، محمد شیری، حسین شادی، محمد رسول محمدی‌فرد، مهدی طوسی، مرتضی صادقی افجه، حسن اسکندری، غلامرضا ملک عراقی، محمد نگینی، سعید ثابتی و خانواده استادان آسمانی عزت اله مهراوران، احمد خان ابراهیمی، مهرزمان فخارمنفرد، سیروس گرجستانی، غلامحسین ملک عراقی، عباس تهرانی‌تاش حاضرین در این مراسم بودند.

در این مراسم که به رسم ایرانیان و به مناسبت پایان سال ۱۴۰۰ و در آستانه نوروز ۱۴۰۱ برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره‌ی درگذشتگان و اعضای فقید موسسه هنرمندان پیشکسوت، مزار تمامی زنده یادان غبارروبی و مزین به گلدان های شمعدانی شد.

https://dailybulletin.ir/17/03/2022/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%ba%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%a9%d8%b3%d9%88%d8%aa/