شماره نوروزی «نقد و بررسی کتاب تهران»

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، این شماره با شعر «نوروز بمانید» از پیرایه یغمایی فرزند حبیب یغمایی آغاز شده و در ادامه این مقالات آمده است: «چرا علوم طبیعی در ایران رشد نکرد؟» نوشته احمد کاظمی موسوی، «فرش روستایی» نوشته علی حصوری، «شگفتی‌های نوبل ادبی ۲۰۲۱» نوشته اردشیر لطفعلیان، «از امیرکبیر تا حکمت» از مسعود محمدی، «نگاهی جامعه‌شناسی به خدای‌نامه» نوشته محمدرضا مهدیزاده، «آیا سند «قافیه نو نیمایی» دیوان اخوان است؟» نوشته مهدی عصاره، «مثل‌های هرمزگان و خلیج فارس» از  احمد حبیبی، «گنج‌های پنهان، روایتگر جنگ، ناامنی و اضطراب» نوشته اردشیر سگوند، «بررسی واژه‌شناختی «ماده» و «مادّه» از فارسی عامیانه تا اوستایی» نوشته امید بهبهانی.

«درباره سیروس ذکاء» نوشته هرمز همایون‌پور و «پیشگفتار آندره مالرو بر رمان «حریم» از ویلیام فاکنر» ترجمه سیروس ذکاء در بخش «به یاد سیروس ذکاء» درج شده است. همچنین داستان «نبرد آدمی‌زاد با آتش» نوشته آندره مالرو با ترجمه سیروس ذکاء در بخش داستان منتشر شده است.

در بخش ویژه این شماره از «نقد و بررسی کتاب تهران» مطلبی با عنوان «خسرو آواز ایران، و من» (دیدارها و گفت‌وگوهایی خصوصی و ناشنیده با محمدرضا شجریان» نوشتاری از احمد مدنی را می‌خوانیم.

«تابستان‌های عطرآگین خانه مادربزرگ» نوشته سیروس پرهام و «روز معلم» نوشته محمد فرح‌زاد در بخش خاطرات فرهنگی این شماره درج شده‌اند.

«سیاست‌ورزی هنرمندانه» نوشته محمدحسین‌ دانایی و «خورشید سِتَه‌بان» نوشته سیدجواد حسینی‌نژاد هم مطالب بخش نام بعضی نفرات هستند.

همچنین «از میان کهنه کتاب‌ها، نشریه‌ها، مدارک و عکس‌های قدیمی» نوشته محمدحسین عزیزی مطلب بخش «کهنه کتاب‌ها»  و «رکاب‌زنی در راه‌های ترکمنستان» نوشته عباس رزاقی مطلب بخش «سفرنامه» این شماره است.

 در این شماره از نقد و بررسی کتاب تهران شعرهایی از مسعود سعد سلمان، محمد استعلامی، فرزین عدنانی، مهرانگیز رساپور، فرهاد عابدینی و ….  چاپ شده است.

بخش کندوکاو این شماره هم با این مطالب همراه است: «ملاحظاتی درباره نقش و موقعیت اردشیر زاهدی» نوشته اردشیر لطفعلیان، «جایگاه مار در فرهنگ مردم فارس» نوشته ابوالقاسم فقیری، ««ندای قدس» قدس نخعی» نوشته سیدفرید قاسمی و «آشنایی با اعیاد ملی و باستانی» نوشته محمدرضا راهنما.

 کتاب‌های فارسی، کتاب‌های خارجی، معرفی کوتاه، کتاب‌ها و نشریه‌های تازه و گزارش‌ها از دیگر مطالب این شماره هستند.

شماره هفتاد و یکم «نقد و بررسی کتاب ‌تهران» ویژه نوروز با مدیرمسئولی و صاحب امتیازی هرمز همایون‌پور در ۲۴۰ صفحه و با قیمت ۶۰ هزار تومان منتشر شده است.

 

شماره نوروزی «نقد و بررسی کتاب تهران»