نتایج اولیه رتبه‌بندیِ روزنامه‌ها اعلام شد/۲۶۵ روزنامه شرکت کردند

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته رتبه‌بندی روزنامه‌ها، نتایج اولیه دور جدید رتبه‌بندی را اعلام کرد. ۲۶۵ روزنامه سراسری، منطقه ای و استانی، با تکمیل و ارسال فرم‌های خوداظهاری، در این دور از رتبه‌بندی شرکت داشته‌اند.

اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی، طی فراخوانی از مدیران مسئول روزنامه‌ها خواسته بود برای شرکت در دور جدیدِ رتبه‌بندی روزنامه‌ها، دو نسخه از پنج شماره اعلام شده روزنامه خود را ارسال کنند.

مستنداتِ ارسالی مطابق شیوه‌نامه در دو مرحله‌ی کارشناسی و ارزیابی، مورد بررسی دقیق هیأت ارزیابی قرار گرفت.

اعضا هیأت ارزیابی به شرح زیر است:

١) یک نفر از روزنامه‌های بخش دولتی یا عمومی شرکت کننده در طرح

٢) یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن روزنامه‌های غیردولتی به عنوان دبیر

٣) یک استاد روزنامه‌نگاری با معرفی دفترمطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها

٤) یک نفر از طرف روزنامه‌های غیرسراسری به انتخاب شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات

٥) یک نفر با معرفی هیأت مدیره انجمن مدیران مسئول روزنامه‌های غیردولتی

بر اساس این خبر، بررسی های کارشناسی و ارزیابی در هیأت ارزیابی طی ۲۲ جلسه انجام و نتایج اولیه مطابق فایل پیوست منتشر شد. در این فایل امتیازات هر روزنامه به تفکیک “امیتاز خوداظهاری” و “امتیاز هیأت ارزیابی” برای هر شاخص ذکر شده است.

بنابر اعلام اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی، مدیران مسئول روزنامه‌ها تا سوم دی ماه جاری فرصت دارند، اعتراضات احتمالی خود به نتایج رتبه‌بندی را با سربرگ و امضای مدیرمسئول روزنامه به شماره ۸۸۷۴۷۷۴۵-۰۲۱ نمابر نمایند. در نامه ارسالی لازم است، شاخص مورد اعتراض و شماره تماس مستقیم مدیرمسئول برای اعلام زمان حضور در جلسه تجدیدنظر ذکر شود.

هیأت تجدیدنظرکه اعضای آن با هیأت ارزیابی متفاوت است، با ترکیب زیر تشکیل می شود:

١) مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی (رئیس هیأت)

٢) مدیرکل دفترمطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها (دبیر هیأت)

٣) یکی از اعضای هیأت‌مدیرة انجمن روزنامه‌های غیردولتی به انتخاب هیأت مدیره آن انجمن

٤) یکی از اعضای هیأت مدیره شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات کشور به انتخاب خود آنان

۵) یک روزنامه‌نگار با سابقه به انتخاب انجمن پیشکسوتان مطبوعات

گفتنی است هیأت تجدیدنظر پس از برنامه‌ریزی‌های لازم، تاریخ جلسات بررسی و نوبت هریک از مدیران مسئول محترم روزنامه های معترض را به آنان اعلام می کند. نتایج نهایی پس از رسیدگی به اعتراضات در هیأت تجدیدنظر، منتشر می‌شود.

نتایج اولیه رتبه‌بندیِ روزنامه‌ها اعلام شد/۲۶۵ روزنامه شرکت کردند