داستان «مهربان‌تر از مرگ»‌ چاپ شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب داستان «مهربان‌تر از مرگ» نوشته ناصر پروانی به‌تازگی توسط انتشارات گرایش منتشر و راهی بازار نشر شده است. این‌کتاب هفدهمین اثر ناصر پروانی است که عوایدش مانند چند دیگر متاخر وی وقف امور خیریه خواهد شد.

داستان کتاب پیش‌رو اجتماعی و درباره جلوه‌های عاشقانه در زندگی خانوادگی است. مقایسه، گذشت، حسادت، لجبازی و تاثیرشان بر مسیر خانواده ازجمله موضوعات مهمی هستند که در داستان «مهربان‌تر از مرگ» درباره آن‌ها صحبت شده است.

بین اتفاقات این‌داستان، حادثه عمل جراحی و پیوند قلب نیز تاثیر زیادی بر روند حوادث داستان دارد.

این‌کتاب با ۲۰۰ صفحه منتشر شده است.

داستان «مهربان‌تر از مرگ»‌ چاپ شد