نسبت دانشگاه و حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران بررسی می‌شود

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله نشست‌های مجازی که توسط کانون اندیشه جوان با موضوع «ما و دانشگاه» برگزار می‌شود، نشست «نسبت دانشگاه و حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران» برگزار می‌شود.

سخنران این نشست رضا نقی‌زاده عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور است.

این نشست روز پنج‌شنبه ۱۸ آذر ماه ساعت ۲۱ در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی @canoon_org_ برگزار می‌شود.

دانشگاه در ایران با هدف تأمین نیروی کار متخصص در ادارات دولتی تأسیس شد. رضاشاه در فکر ایجاد نهادی بود که بتواند کارمندانی حرفه‌ای جهت خدمت در بدنه دولت را تربیت کند. اما تنها هدف وی، تأمین نیروی کار نبود؛ بلکه دانشگاه محلی برای نظریه‌پردازی و ترسیم نقشه راه دولت مدرن بود.

با وقوع انقلاب اسلامی، دانشگاه نقش متفاوتی در بدنه حاکمیت گرفت. نهاد دانشگاه در جمهوری اسلامی از حوزه نظریه‌پردازی برای دولت اسلامی کنار رفت و حوزه‌های علمیه جایگزین آن شد. حوزه‌های علمیه با هدف تولید ادبیات جدیدی برای حکمرانی جمهوری اسلامی، نقش مهمی در بدنه جمهوری اسلامی پیدا کردند و دانشگاه صرفاً به محلی برای تربیت کارگزاران و تکنسین‌های مورد نیاز دولت تبدیل شد. اما این وضعیت همواره هم برای حاکمیت و هم برای دانشگاه نقشی نامتعین را رقم زده است و از طرف دیگر سیاست‌گذاری برای نهاد علم در ایران نیز دچار چالش کرده است.

نسبت دانشگاه و حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران بررسی می‌شود