دولت سیزدهم تا 1403 باید اصل و سود اوراق مشارکت دولت‌های سابق را بپردازد

خبرگزاری فارس :

 

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس اظهار داشت: 132 هزار میلیارد تومان میزان فروش اوراق مشارکت در سال 1400 بوده که از شورای هماهنگی سران قوا هم 50 هزار میلیارد تومان مجوز جدید گرفتند که در مجموع میزان فروش اوراق مشارکت در سال جاری 182 هزار میلیارد تومان است، اما دولت میزان اوراق مشارکت در سال 1401 را جمعاً به 98 هزار میلیارد تومان رسانده است که در دو بخش 88 هزار میلیارد تومانی و 10 هزار میلیارد تومانی تقسیم شده است.

وی افزود: فروش اوراق مشارکت در سال آینده کاهش پیدا کرده است، ضمن اینکه حدود 155 هزار میلیارد تومان هم پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت سال های گذشته است که مربوط به دولت سابق بوده و بایستی پرداخت شود. یعنی ما در موضوع اوراق مشارکت منفی هستیم، به طوری که 98 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت فروخته می شود و 155 هزار میلیارد تومان هم هزینه می کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: تا سال 1403 باید اصل و سود اوراق مشارکت دولت های سابق دولت آیت الله رئیسی بپردازد و هرچه به سال های 1402 و 1403 برسیم، رقم پرداخت این سودها بیشتر خواهد شد، ولی پس از آن به حالت نزولی می رسیم.

 


دولت سیزدهم تا 1403 باید اصل و سود اوراق مشارکت دولت‌های سابق را بپردازد