وزیر کشور بر مقابله با بسترهای فسادزا در شهرداری‌ها تاکید کرد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، احمد وحیدی که در اولین جلسه شناسایی گلوگاه های فساد در شهرداری ها و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن سخن می گفت، افزود: در اسناد فرادست از جمله قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، فرامین مقام معظم رهبری و احکام برنامه ششم توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات موضوعی بر ضرورت و اهمیت رسیدگی به مساله فساد تاکید شده است.

وحیدی ضمن استماع گزارش سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در این خصوص با بیان اینکه یکی از سیاست های محوری دولت سیزدهم مقابله با فساد و پیشگیری از بروز زمینه ها و بسترهای فسادزا در کشور است، افزود: در این راستا شناسایی گلوگاه های فساد در مجموعه مدیریت شهری و روستایی با توجه به ارتباط مستمر شهرداری ها، دهیاری ها و شوراها با مردم از جایگاه مهمی برخوردار است و در اولویت وزارت کشور و همچنین استانداری ها قرار دارد.

وزیر کشور اظهار داشت: به رغم وجود بسترها و زمینه های فسادزا در شهرداری ها به دلیل کثرت و تنوع وظایف و ماموریت های محوله، در گام نخست با شناخت تمامی ابعاد و جنبه های موضوع باید نسبت به اولویت بندی حوزه های ماموریتی فسادزا در شهرداری ها اقدام کرد.

وحیدی افزود: همچنین با اولویت بندی ماموریت‌های شهرداری‌ها، تمرکز و برنامه ریزی در گام نخست بر حوزه شهرسازی و معماری و حوزه مالی و اقتصادی باید صورت گیرد و با احصاء دقیق زمینه ها و بسترهای فساد زا، اهتمام جدی برای اصلاح فرآیندها و رویه های حاکم انجام شود.
 
نخستین جلسه شناسایی گلوگاه های فساد در شهرداری ها و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن با حضور وزیر کشور و نمایندگان دستگاه های نظارتی و قضایی ذیربط برگزار و در ابتدا گزارشی از سوی مدیران سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور پیرامون موضوع و راهبردهای پاسخگویی و شفافیت و رسیدن به شهرداریهای شیشه ای ارائه شد که بیان کننده شناخت ابعاد و زوایای موضوع و چگونگی رسیدگی به آن بود.

در پایان پس از بحث و تبادل نظر اعضای جلسه مقرر شد گزارش پایه تهیه شده، برای اعضای حاضر در جلسه ارسال شود و ظرف مدت دو هفته با اخد پیشنهادات نسبت به تکمیل آن و تنظیم گزارش نهایی اقدام شود.

وزیر کشور بر مقابله با بسترهای فسادزا در شهرداری‌ها تاکید کرد