خطیب زاده: رویکرد سیاسی و گزینشی به حقوق بشر کمکی به ارتقای آن نمی‌کند

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا، سعید خطیب زاده در خصوص گزارش و اظهارات اخیر جاوید رحمان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با رد گزارش مغرضانه، جانبدارانه و مملو از اطلاعات و نتیجه گیری های سوگیرانه و نادرست جاوید رحمان تاکید می کند، رویکرد سیاسی و گزینشی به حقوق بشر، نه تنها کمکی به ارتقای آن نمی کند بلکه موجب تخریب و تضعیف حقوق بشر می شود.

خطیب زاده افزود: جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم‌کردن اقدامات قهرآمیز یکجانبه، نپرداختن به تاثیرات منفی این اقدامات بر بهره مندی از حقوق‌بشر توسط گزارشگر ویژه را نشانه نبود بی طرفی وی و ناقص بودن گزارش ارائه شده از سوی وی به نشست ۴۹ شورای حقوق بشر می داند.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نظرات تفصیلی خود به این گزارش را ارائه کرده که به صورت رسمی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده است.

خطیب زاده با رد اتهامات و ادعاهای کذب گزارشگر، که مبتنی بر اطلاعات غلط دریافتی از سوی منابع مغرض از جمله گروهک های تروریستی و غربی است، تاکید کرد: ایران به رغم قبول نداشتن ماموریت گزارشگر ویژه و سیاسی دانستن قطعنامه شورای حقوق بشر، همواره نظرات خود را به گزارش وی ارائه کرده که متاسفانه این رویکرد صادقانه، با بی توجهی گزارشگر به نظرات ایران روبه رو شد و سیاسی بودن ‌و جانبدارانه بودن رویکرد وی را مورد تایید قرار داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان اظهار داشت: ایران ضمن رد رویکرد دوگانه و ریاکارانه کشورهای غربی نسبت به حقوق بشر، خود را متعهد به حمایت و ارتقای حقوق بشر در جهان می داند و ارتقای حقوق بشر مردم خود را به رغم تحمیل اقدامات قهرآمیز یکجانبه آمریکا با جدیت ادامه می دهد.

https://dailybulletin.ir/18/03/2022/%d8%ae%d8%b7%db%8c%d8%a8-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82/