هشدار هالیبرتون درباره کمبود جهانی نفت

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، شرکت هالیبرتون اعلام کرد با گذشت هفت سال سرمایه گذاری اندک پس از این که قیمتهای نفت از اوج ۱۰۰ دلار در سال ۲۰۱۴ ریزش کرد، کمبود جهانی نفت در افق پدیدار شده است. جف میلر، مدیرعامل هالیبرتون هشدار داد برای نخستین بار در یک مدت طولانی، خواهیم دید به جای این که بشکه نفت به دنبال خریدار باشد، خریدار در جست و جوی یک بشکه نفت خواهد بود.

میلر خاطرنشان کرد که هالیبرتون شاهد آن بوده که شرکتهای اکتشاف نفت هزینه خود را نسبت به میزان معمول نیمی کاهش داده اند و افزایش هزینه‌ها، استخدام نیرو در صنعت نفت را متاثر کرده است. در این بین، تولیدکنندگان نفت از فرصت استفاده کرده اند و به جای سرمایه گذاری مجدد سود خود در حفاری جدید، به دنبال دادن سود به سهامدارانشان هستند. این امر باعث کمبود شدید عرضه نفت در آینده می شود.

بر اساس گزارش اویل پرایس، اما تنها سرمایه گذاری اندک نیست که باعث کمبود عرضه نفت می شود. شرکتهای نفتی به تازگی اعلام کرده اند که با کمبود نیروی کار روبرو شده اند. یافته‌های یک نظرسنجی نشان می دهد بیش از نیمی از کارکنان نفتی به سمت مشاغل در بخش انرژی تجدیدپذیر می روند. حدود ۴۳ درصد از کارکنان نفت و گاز تمایل دارند این صنعت را در پنج سال آینده ترک کنند.

هشدار هالیبرتون درباره کمبود جهانی نفت