مجوز انتشار اوراق مشارکت ۷۵۰ میلیارد تومانی توسط شهرداری تبریز صادر شد

خبرگزاری ایسنا

مظفر سلیمانی با اعلام این خبر، اظهار کرد: با پیگیری مجمع شهرداران کشور و پس از برگزاری چند جلسه با معاون اول رئیس جمهور مشکل عاملیت بانک شهر برای انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌ها در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۸۰ هزار میلیارد ریال رفع شد و با دستور قاطع معاون اول رئیس‌جمهور و حمایت رئیس کل بانک مرکزی، مجوز انتشار این اوراق توسط بانک شهر صادر شد. 

وی افزود: سهم شهرداری تبریز از محل انتشار اوراق مشارکت ۷۵۰ میلیارد تومان است که در پس از تجویز آن توسط وزارت کشور به فروش خواهد رفت. 

سلیمانی خاطرنشان کرد: به دلیل معضلات باقیمانده از دوران مدیریت شهری قبلی و حجم بدهی‌های بالای شهرداری‌ها به بانک شهر تا اسفند ماه سال جاری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی با عاملیت انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌های کلانشهرها موضوع بند “ه” تبصره “۵” قانون بودجه سال ۱۴۰۰ توسط بانک شهر، مخالفت کرده بود که این موضوع باعث محرومیت شهرداری‌های کلانشهرها از این فرصت می‌شد. 

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، وی یادآور شد: با دستور قاطع معاون اول رئیس جمهور که حمایت از شهرداری‌ها را در برنامه اصلی دولت قرار داده است، بانک مرکزی موظف به حل موضوع شده و در روز دوشنبه ۲۳ اسفند ماه، نخستین مجوز برای شهرداری شهر مقدس مشهد، صادر شده است.

https://dailybulletin.ir/16/03/2022/%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%db%b7%db%b5%db%b0-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa/